';

Pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach nodig?

Wilt u geen pedagogisch beleidsmedewerker en/of coach in dienst nemen? Maar gebruik maken van een extern bureau? Dan bieden wij voor u de oplossing. U kunt bij ons een pedagogisch beleidsmedewerker inhuren die ook zorg draagt voor de coaching van uw pm’ers. Wij bieden maatwerk en onderzoeken samen met u wat de wensen en behoeften zijn onder het management en de pedagogisch medewerkers 

Achtergrond
Vanaf 2019 is het verplicht voor kindcentra om een pedagogisch beleidsmedewerker en coach te hebben. In de functie van pedagogisch beleidsmedewerker staat de vertaling van het beleid naar de concrete werkpraktijk en de actieve rol in de verbetering van de kwaliteit centraal. Zie hier de functiebeschrijving:

functieprofiel kinderopvang pedagogisch beleidsmedewerker en coach

En de coach begeleidt, stimuleert en motiveert het bewustwordings- en ontwikkelproces van de medewerker. De medewerker en coach werken samen aan dit proces waarbij wederzijds respect het uitgangspunt is. Zie hier de functiebeschrijving:

functieprofiel kinderopvang pedagogisch coach

Wettelijke eis
50 uur per locatie (LRKP-nummer) voor pedagogisch beleidsmedewerker en 10 uur per fte per jaar voor coachen.