';

Observaties leidsters

Het gaat natuurlijk en zonder notie, het sluipt er vaak in: het is een lang proces van routine en langzaam ontwikkelde demotivatie. De medewerker lijkt uitgedoofd, werkt routineus en zonder lust. Doet wat hij/zij moet doen en gaat dan naar huis. Is de medewerker zich bewust van zijn/haar gedrag? Hoe kunt u dit gedrag veranderen?

Heijsa heeft een observatiemethode ontwikkeld waardoor de bevindingen concreet en direct terug worden gekoppeld aan medewerker en indien gewenst, het management. De medewerker krijgt feedback waarmee gelijk aan de slag gegaan kan worden. Denk hierbij aan houding ten aanzien van ouders, collega’s en kinderen, taalgebruik, methodisch werken, pedagogische veiligheid e.d.  In overleg kan Heijsa vervolgobservaties uitvoeren om vinger aan de pols te houden en de ontwikkelingen van de medewerker te meten. Het mes snijdt aan twee kanten, de medewerker krijgt bruikbare feedback, de leidinggevende input voor functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.