';

Kindcentra: kinderdagverblijf, bso, peuterspeelzaal en bso

De opvang van (jonge) kinderen vraagt bijzondere maatregelen. Met de juiste kwaliteitszorg, zorgt u voor tevreden ouders, kinderen, medewerkers en de instanties die uw organisatie controleren.

U kunt denken aan het opstellen van het pedagogisch beleidsplan, beleid Veiligheid en Gezondheid (waaronder risico inventarisaties veiligheid en gezondheid, actieplannen, 4-ogen principe, ongewenste omgangsvormen etc.) wijzigingsformulieren, huisregels, richtlijnen, klachtenregelingen etc. 

Heijsa Kwaliteitsmanagement helpt u met het opzetten van uw algehele kwaliteitsbeleid of onderdelen daarvan. Onder het kopje “organisatie” kunt u meer lezen over kwaliteitszorg die Heijsa kwaliteitsmanagement voor uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (bso) peuterspeelzaal en/of gastouderopvang kan bieden.