';

Advies

Heijsa Advies adviseert (lokale) overheden op het gebied van diversiteit, interculturele communicatie, aanpak (sub)doelgroepen zoals vluchtelingen, jongeren en vrouwen. De adviezen kunnen na persoonlijke gesprekken met respondenten, in de vorm van bijvoorbeeld interviews of groepsgesprekken, schriftelijk en/of mondeling worden gegeven en toegelicht. Heijsa kan naast feitelijke rapportages ook sfeerverslagen maken.

  • Ouderbetrokkenheid
  • Klanttevredenheidsonderzoeken
  • Communicatie
  • Interviews met diverse doelgroepen