';

Hulp bij risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Heeft u hulp nodig bij uw risico-inventarisaties? Heeft u hulp nodig om uw actieplannen uit te werken? Wilt u dat iemand met u meedenkt om maatregelen te treffen? Wilt u dat iemand uw kinderdagverblijf e/o BSO naloopt samen met uw methode RiV & RiG? Heijsa kwaliteitsmanagement biedt hulp bij risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.

Heeft u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau? Dan bent u verplicht om een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit te voeren. Hulp bij risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid kan prettig zijn. Gastouderbureau’s voeren de risico-inventarisatie uit voor alle locaties waar de gastouders werken. Dit moet voordat er een aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) gedaan kan worden.

Heeft u hulp bij risico-inventarisatie? Heijsa Kwaliteitsmanagement biedt ondersteuning.

U bent verplicht om na te gaan:

  • welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt;
  • welke voorzorgsmaatregelen de kinderopvang heeft genomen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen;
  • en of er nog meer maatregelen getroffen moeten worden;

 

Ondernemers zijn verplicht om de risico-inventarisaties schriftelijk vast te leggen. Jaarlijks dienen de risico-inventarisaties uitgevoerd te worden na het starten van een kinderdagverblijf. Ongevallen en de genomen maatregelen moeten vermeld worden.

Ook moet er een plan van aanpak voor veiligheid en een plan van aanpak voor gezondheid gemaakt worden. In het plan van aanpak wordt vermeld welke maatregelen getroffen moeten worden, wie dat gaan doen en wat het resultaat is. Heeft u hulp npdig bij uw risico-inventarisatie? Heijsa Kwaliteitsmanagement biedt ondersteuning, training en advies on the job.

Heeft u hulp bij risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid? Heijsa Kwaliteitsmanagement biedt ondersteuning.