';

Training

Heijsa Organisatie is goed georganiseerd, werkt gestructureerd en is duidelijk en communicatief vaardig.

Heijsa biedt ondersteuning bij de organisatie van evenementen, vakantiescholen, vakantie-kampen, beleidsdagen, kortom allerlei soorten activiteiten die van het begin tot het eind goed georganiseerd moeten worden. Heijsa werkt transparant en overzichtelijk, bijvoorbeeld met afvinklijsten, draaiboeken, afsprakenlijsten enz. Heijsa zorgt er voor dat er nauwelijks misverstanden ontstaan en dat iedereen weet wat hem/haar te wachten staat. Daarna evalueert Heijsa zowel met de klant als met de deelnemers aan de activiteit.

  • starten kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang (bso)
  • kinderkampen en vakantiescholen
  • conferenties, congressen en symposia
  • deskundigheidsbevordering – trainingen, workshops, beleidsdagen