';

Handboek: bedrijfsprocessen en -procedures

Uw medewerkers passen soms al jaren met succes een interventie toe om een bepaald vraagstuk aan te pakken.

Hoe deze interventie precies werkt, dat zit vaak vooral in hun hoofden. De interventie is soms gedeeltelijk en soms zelfs helemaal niet op papier vastgelegd. Het opschrijven van al deze interventies vormt de basis van een handboek. Een handboek schrijft men voor de overdraagbaarheid, reflectie en kwaliteitsverbetering, professionalisering en verantwoording.

Voor de term handboek zijn in de praktijk allerlei woorden in omloop. Bijvoorbeeld handleiding, leidraad, draaiboek, toolkit, methodiekbeschrijving of handreiking. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke term gebruikt word. De bedoeling van al die documenten is dezelfde: overdracht van kennis.

Werken uw medewerkers al met een handboek of wilt u er graag mee beginnen? Heijsa Kwaliteitsmanagement helpt u graag met het opstellen van een handboek dat past bij uw organisatie en de keuze daarvan: een open of gesloten handboek. Heijsa Kwaliteitsmanagement kan al uw procedures vastleggen in kwaliteitsdocumenten. Tevens wordt u geadviseerd over evaluatiecycli en implementatie.