';

Deskundigheidsbevordering (professionalisering)

Hoe staat het met de deskundigheid van u en uw personeel?

Heeft iedereen de juiste kennis en vaardigheden om het werk goed uit te voeren? Staan alle neuzen nog dezelfde kant op? Is de vereiste kennis nog in huis en geactualiseerd. Heijsa kan u ondersteuning bieden bij het opzetten van een gedegen scholingsplan en deze in de tijd zetten. Hierbij is het ook van belang dat het proces goed wordt gemanaged. Heeft u een scholingsplan? Dan kan Heijsa u ondersteuning bieden bij het realiseren hiervan. Daarbij onderzoekt Heijsa ook of de scholing door interne collega’s kan worden opgepakt om tijd en middelen te besparen. Uit ervaring blijkt dat er meer kwaliteit en kennis in huis is dan gedacht.

Voorbeelden van deskundigheidsbevordering georganiseerd door Heijsa: Trainingen (on the job), workshops, coaching, seminars, beleidsdagen, conferenties etc.