';

Coaching

Heijsa helpt kinderdagverblijven, bso’s en gastouders om aan alle wettelijke eisen te voldoen.

Heijsa Kwaliteitsmanagement helpt kinderopvangcentra, zoals kinderdagverblijven, bso’s en gastouders, om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Startende houders krijgen ondersteuning bij het opstarten van hun kindcentrum. Zo schrijven wij voor u het pedagogisch beleidsplan, het beleid Veiligheid & Gezondheid en inventariseren we uw kindcentrum op alle (mogelijke) risico’s die er kunnen zijn voor kinderen. Ook schrijven we alle benodigde kwaliteitsdocumenten en nemen we u mee in het proces. Wij bieden maatwerk en uw visie op kinderopvang is de basis voor het beleid. Daarnaast begeleiden we u bij de aanvraag zodat u exact weet wat er voor nodig is om succesvol een kinderdagverblijf te runnen. U zorgt voor kwaliteit omdat het jonge kind dat verdient, niet omdat u daarop gecontroleerd word.

Samen zorgen we u ervoor dat u glansrijk door de (GGD) inspecties heen komt. Ook kan Heijsa de interne kwaliteit met betrekking tot het pedagogisch aanbod, het personeel, ouderbeleid, inrichting, materiaal en dergelijke verbeteren en bestendigen. Heijsa werkt op de locaties zelf en implementeert de gemaakte afspraken binnen de organisatie. Wanneer Heijsa klaar is, kan de organisatie weer jaren vooruit. De kennis blijft in de organisatie, er wordt geen afhankelijkheid gecreëerd.

  • Kinderdagverblijven
  • Peuteropvang
  • BSO’s (buitenschoolse opvang)
  • Gastouderopvang