Portfolio

Mooie cases

kwaliteitsmanager SPL

De Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. verzorgt het peuterspeelzaalwerk in Hillegom, Leiden, Lisse en Noordwijk. SPL heeft Heijsa gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opzetten en implementeren van een degelijk kwaliteitsbeleid Veiligheid & Gezondheid. De GGD heeft hiervoor dringend naar verzocht. Heijsa heeft derhalve samen met de kwaliteitsmedewerker alle betrokken documenten herschreven en desbetreffende medewerkers betrokken bij dit proces. Alle werkzaamheden heeft Heijsa op de locaties uitgevoerd. 

Heijsa heeft in opdracht van SPL de volgende werkzaamheden in het kader van kwaliteit uitgevoerd:

 • Inventariseren en in kaart brengen van alle mogelijke risico’s en het opstellen van actieplannen;
 • Implementatie methode inventarisatie Veiligheid en Gezondheid in de organisatie;
 • Herschrijven van het kwaliteitsbeleid:
  • Pedagogisch beleidsplan;
  • Huisregels;
  • Hygiënebeleid:
 • Coachen en begeleiden van de kwaliteitsmedewerker;
 • Advies aan het MT;
 • Verzorgen van trainingen en workshops kwaliteitsmanagement.

Alle werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de directie en de GGD uitgevoerd. 

Aktueel binnen de sector