Kwaliteitseisen kinderopvang per 1 januari 2024

Vanaf 1 juli 2024 wijzigen kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang. De bso kan door de wijzigingen meer activiteiten aanbieden, die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een vaste beroepskracht (vast gezicht) zijn voor kinderen. Deze wijziging heeft als doel werkdruk en roosterproblemen door personele krapte te verminderen.

Buitenschoolse opvang
Wat verandert er?
De houder is verplicht om de beroepskracht-kindratio (BKR) vanaf 1 juli 2024 op het niveau van kindercentrum te berekenen en niet meer op groepsniveau. Hierdoor komt er meer ruimte om groepen in te delen op basis van de behoefte en ontwikkeling van kinderen. Een groep mag maximaal 30 kinderen tellen. Daarnaast mag de houder andersgekwalificeerde beroepskrachten formatief inzetten. Het gaat om mensen
die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door een andere beroepsachtergrond, talent of expertise, bijvoorbeeld professionele musici of sporters.

De houder moet de oudercommissie schriftelijk om advies vragen bij onderwerpen die onder het adviesrecht vallen.

Meer lezen? 

wijziging wet kinderopvang per 1 januari 2024

Actueel binnen de sector