Voorbeeldmodel inspectierapport GGD KDV en BSO

Elk jaar worden de inspectierapporten die de GGD gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van kindcentra geëvalueerd. In juli 2020 is het nieuwe voorbeeldrapport gepubliceerd. Op onze website kunt u altijd de actuele voorbeeldrapporten downloaden.

NB de voorschriften t.a.v. VVE is gewijzigd, deze wijzigingen zijn terug te vinden in desbetreffend item. 

ModelrapportDOVper1juli2020.pdf ModelrapportBSOper1juli2020-1.pdf
Actueel binnen de sector