Portfolio

Mooie cases

KDV Geliefd Rotterdam Zuid

KDV Geliefd is een klein christelijk Kindercentrum met buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. KDV Geliefd heeft Heijsa gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opzetten van een degelijk kwaliteitsbeleid. De GGD heeft hiervoor in het inspectierapport dringend naar verzocht. Heijsa heeft derhalve alle betrokken documenten herschreven en een nieuwe ervaren manager geworven. Alle werkzaamheden heeft Heijsa op locatie uitgevoerd. 

Heijsa heeft in opdracht van Kindercentrum Geliefde de volgende werkzaamheden in het kader van kwaliteit uitgevoerd:

  • Implementatie methode inventarisatie Veiligheid en Gezondheid in de organisatie;
  • Inventariseren en in kaart brengen van alle mogelijke risico’s en het opstellen van actieplannen;
  • Herschrijven van het kwaliteitsbeleid:
  • Pedagogisch beleidsplan;
  • Huisregels;
  • Hygiënebeleid:
  • etc. 

 

Aktueel binnen de sector