Veranderingen kwaliteitseisen ondernemers kinderopvang IKK

Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd. Dit gebeurt door middel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De invoeringsdatum van de Wet IKK is 1 januari 2018. Imiddels is het bekend dat niet alle wijzigingen ingaan per 1 januari 2018. bijvoorbeeld, de BKR voor baby’s en bso-groepen gaan in 2019 pas in werking.

De wijzigingen in de kwaliteitseisen zijn nader uitgewerkt in een besluit (algemene maatregel van bestuur) en ministeriële regelingen. Delen van het besluit en de regeling gaan in op een latere datum. Actuele informatie over veranderingen in de kinderopvang staat op de website www.veranderingenkinderopvang.nl.

Download hier Brochure: Nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang op een rijtje

Actueel binnen de sector