Inburgering en kinderopvang onder één dak

Heijsa Kwaliteitsmanagement heeft een uniek concept in Nederland. Inburgering en professionele kinderopvang onder één dak. Nieuwkomers, voornamelijk vluchtelingen, moeten inburgeren en hebben vaak in het kader van de gezinshereniging (jonge) kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders niet altijd de weg naar de kinderopvang  kunnen vinden. Daarnaast is een groot deel huiverig om hun kinderen ‘af te staan’ aan vreemden. Dat begrijpen wij wel, zeker als we naar de achtergrond van veel nieuwkomers kijken. Professionele en kwalitatieve kinderopvang zoals wij dat in Nederland hebben, is niet gebruikelijk in landen als bijvoorbeeld Eritrea, Afghanistan, Iran en Syrië.

De gemeente Rotterdam en inburgeringsinstanties adviseren cursisten om gebruik te maken van bestaande kinderopvangvoorzieningen. Maar toch nemen veel cursisten hun kinderen mee naar de les. Dit verstoort natuurlijk het integratieproces van de cursisten. Bovendien is het voor kinderen niet fijn om in een ruimte te verblijven waar er weinig bewegingsvrijheid is en waar zij stil moeten zijn.

Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies heeft gesprekken gevoerd met verschillende opleidingscentra om samen te werken en een pilot te draaien. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Tulp trainingen vanwege de flexibiliteit en de betrokkenheid bij de doelgroep en kinderdagverblijf Elk Kind Geliefd. 

Samen hebben we de krachten gebundeld om tot een mooi en uniek inburgeringsproject te komen, ‘inburgeren doen we als gezin’. Hierdoor kunnen ouders zorgeloos inburgeren en/of naar school gaan, terwijl de kinderen worden opgevangen en verzorgd door gediplomeerde beroepskrachten. Door de nauwe samenwerking met Tulp trainingen, Heijsa Kwaliteitsmanagement en kinderdagverblijf Elk Kind Geliefd houden we de lijnen kort en transparant.

Het kinderdagverblijf zorgt voor de formaliteiten ten aanzien van de opvang. Denk daarbij aan de inschrijving, intake, hulp bij aanvraag van kinderopvangtoeslag en dergelijke. Het kinderdagverblijf zorgt ook voor een leuk en laagdrempelig ouderprogramma vanuit de VVE-methode Uk & Puk, wat weer gunstig is voor het snel aanleren van de Nederlandse taal voor ouder en kind en kennis te nemen van de geldende normen en waarden van de samenleving. Het kinderdagverblijf kan ouders op verzoek opvoedingsondersteuning aanbieden en/of doorverwijzen naar de juiste instanties.

Wilt u meer weten over dit unieke project? Neem dan contact op met G. Heijns-Sayin op het telefoonnummer 06 16118544. Inschrijven kan via de website van Tulp opleidingen.  

“Inburgeren doen we als gezin” is een initiatief van Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies, Tulp Training en KDV ELKG.

 

Actueel binnen de sector