Omvorming peuterspeelzaal naar kinderopvang

Steeds meer peuterspeelzalen vormen zich om naar kinderopvang.  Het aantal geregistreerde peuterspeelzalen is verder afgenomen sinds de rapportage van Buitenhek Management & Consult uit 2016. In maart 2016 waren er nog 2.150 locaties, begin 2017 is dat gedaald naar 1.644 locaties. Dit betekent niet dat deze locaties gesloten zijn. Het overgrote deel staat nu geregistreerd als kinderdagverblijf. Begin 2017 zijn er nog 55.000 kinderen die gebruik maken van een plek op een peuterspeelzaal. In maart 2016 waren dit er nog 73.000. In steeds meer gemeenten zijn alle peuterspeelzalen omgevormd. In 60% van de gemeenten zijn er geen geregistreerde peuterspeelzalen meer of is het aantal geregistreerde peuterspeelzalen heel klein. In vrijwel al deze gemeenten is er een gemeentelijke regeling voor kostwinners en alleenverdieners – die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag – zodat ook voor hen het kortdurend aanbod financieel toegankelijk blijft. Van de 40% van de gemeenten waar nog wel geregistreerde peuterspeelzalen zijn, hebben de meeste gemeenten plannen voor de omvorming. Per peuterspeelzaal en per gemeente verschilt hoe ver gevorderd deze plannen zijn. Advies nodig voor de omvorming van peuterspeelzaal naar kinderopvang? Neem contact op met Heijsa Kwaliteitsmanagement voor advies en ondersteuning. 

Meer lezen over de omvorming peuterspeelzaal naar kinderopvang? Zie onderstaande downloads voor brondocumenten.

Klik hier voor: verzamelbrief-kinderopvang kamerbrief-feitenonderzoek-peuterspeelzaalwerk

Klik hier voor: verzamelbrief-kinderopvang

Klik hier voor: onderzoek peuterspeelzaalwerk-nl-iii-facts-figures-2017

Actueel binnen de sector