Amsterdamse peuters in 2018 recht op 15u kinderopvang

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. De kinderdagverblijven zijn van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Peuters met allerlei achtergronden komen elkaar daar tegen en worden zich al op jonge leeftijd bewust van de diverse stad waarin zij opgroeien. Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Die ouderbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en tot een minimum beperkt voor ouders met een laag inkomen en peuters met risico op een (taal)achterstand.

Peuterspeelzaal wordt kinderopvangorganisatie

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang: peuterspeelzaal als organisatievorm verdwijnt en wordt een kinderopvangorganisatie met voorschoolse educatie. Amsterdam grijpt deze verandering aan om een peutervoorziening te creëren voor alle Amsterdamse kinderen, waar zij 15 minimaal 15 uur drie dagen per week naar toe kunnen.

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: “Amsterdam ziet deze nieuwe peutervoorziening als een tussenstap. Landelijke wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde financiële infrastructuur (kinderopvangtoeslag voor werkende ouders en achterstandsmiddelen voor zgn. doelgroepkinderen) maken het nog niet mogelijk om een peutervoorziening te creëren die, net als de basisschool, gratis toegankelijk is voor iedereen.”

Inkomensafhankelijke ouderbijdrage

Alle Amsterdamse peuters kunnen sinds 2016 al minimaal 6 uur per week naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf ongeacht het inkomen van hun ouders. Amsterdam heeft in aansluiting op het advies van de SER, besloten dit aanbod per 2018 uit te breiden naar 15 uur per week. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling van kinderen. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen dat aanvragen via de belastingdienst en betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen van de gemeente de afgenomen uren (met een maximum van 15 uur) voor het grootste deel vergoed. Ook hier geldt de inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

Voor ouders met een laag inkomen en peuters die het risico lopen op een (taal)achterstand, biedt de gemeente een aanvullende tegemoetkoming om de kosten zo laag mogelijk te houden. Een groot deel van deze ouders komt in aanmerking voor bijzondere bijstand van Werk en Inkomen. Naar verwachting betalen zij een bijdrage van ongeveer 7 cent per uur. Onderzocht wordt of de ouderbijdrage voor alle ouders met een laag inkomen door de inzet van de Stadspas tot nul kan worden gereduceerd.

Meer informatie:

Ouders kunnen voor meer informatie e-mailen met vve@amsterdam.nl of bellen naar 020-251 83 15. Voor meer informatie kijk op amsterdam.nl/voorschool

Actueel binnen de sector