Nieuwe financiering voor de kinderopvang

Het kabinet heeft plannen om de kinderopvang op een andere manier te financieren. Hieronder schetsen we in grote lijnen wat de plannen voor u als ondernemer betekenen. Belangrijkste wijziging zal zijn dat u zowel de overheidsbijdrage als de ouderbijdrage rechtstreeks ontvangt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die de nieuwe financiering gaat uitvoeren.

Waarom wil het kabinet overgaan op een nieuwe financiering?
De nieuwe financiering wordt eenvoudiger voor ouders en odernemers. De huidige kinderopvangtoeslag is ingewikkeld, waardoor 82 procent van de ouders ruim een jaar later nog bedragen terugkrijgt of moet nabetalen. Ouders hebben al die tijd geen zekerheid over hoeveel ze precies aan kinderopvang kwijt zijn. Het nieuwe systeem gaat uit van een vastgesteld inkomen en maakt het mogelijk om wijzigingen, bijvoorbeeld extra afgenomen uren, per maand te verwerken. Ouders hebben daardoor meer zekerheid over de kosten van de kinderopvang. Het aantal nabetalingen en terugvorderingen zal afnemen. Ook wil het kabinet de financiering minder gevoelig maken voor fouten en fraude.

Wilt u meer lezen over de nieuwe financiering voor de kinderopvang? Hieronder kunt u de factsheets voor ondernemers en ouders downloaden:

2015-06-10-85610-financiering-kinderopvang-infosheet

2015-07-15-informatiesheet-ouders-nieuwe-financiering

 

Actueel binnen de sector