Heijsa geeft training on the job Deshan’s Care Almere

Kinderdagverblijf Deshan’s Care heeft Heijsa Kwaliteitsmanagement onlangs gevraagd om te ondersteunen bij het beleid rondom veiligheid en gezondheid. Heijsa Kwaliteitsmanagement heeft na het bestuderen van het ggd inspectierapport advies gegeven voor een training on the job. Heijsa heeft twee pedagogische medewerkers getraind op het invullen van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Daarnaast heeft Heijsa alle documenten zoals protocollen en richtlijnen doorgelicht en adviezen gegeven voor de implementatie en borging. Tevens zijn er adviezen gegeven rondom het aanvullen van documenten voor het compleet maken van het kwaliteitsbeleid. Deshan’s care kon terugkijken op een prettige en constructieve samenwerking.  

Actueel binnen de sector