Kinderdagverblijven beginnen te stunten

Het gaat niet goed met de kinderopvangbranche. Steeds meer kinderdagverblijven sluiten de deuren of voegen groepen samen. Dit laatste tot ongenoegen van ouders. De bezuinigingen binnen de kinderdagverblijven treffen vooral ouders en kinderen. De betalende ouders zien de kwaliteit afnemen: er komen meer gezichten op de groep, kinderen worden minder vaak verschoond, de groepen maken minder uitjes, kortom, het wordt allemaal minder. Intussen ontstaan er wel inititiateven van kinderdagverblijven die op bijval van ouders kunnen rekenen. De kinderdagverblijven gaan met elkaar de strijd aan om de ouders binnen te houden en  te halen. Zo zijn er al kinderdagverblijven die de prijzen drastisch verlagen om nieuwe ouders aan te trekken, zoals Kinderdagverblijf de Maan Barendrecht. 11 Uur halen, 9 uur betalen, ouderwetse marketing wat werkt. Ook bestaande ouders mogen gebruik maken van deze prijsverlaging. Heijsa juicht dit soort initiatieven toe, want hoe eerlijk is het als je verplicht moet betalen voor uren die niet worden gebruikt? Heijsa hoopt dat menig kinderdagverblijf dit voorbeeld gaat volgen, want iedereen is uiteindelijk gebaat bij betaalbare kinderopvang.

Actueel binnen de sector