Kinderopvangcentra gaan klantgerichter te werk

Er lijkt eindelijk schot te zitten in de klant- en oudergericht visie van de kinderopvangcentra. Diverse kinderopvanginstellingen beginnen hun tarieven aan te passen om ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage. Zo zijn er al enkele kinderdagverblijven die kortingen geven op hun tarieven. Ook stunten kinderdagverblijven met afname-afspraken, bijvoorbeeld door 2 uur opvang per dag ‘gratis’ te geven. Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies juicht dit soort initiatieven alleen maar toe. Hierdoor zullen ouders weer meer participeren op de arbeidsmarkt en dat zal alleen maar de maatschappelijke betrokkenheid en economie meer stimuleren.

Actueel binnen de sector