Bezuinigingen kinderopvang hoge inkomens onredelijk

Dat de kinderopvang al bijna onbetaalbaar is, is nu wel tot iedereen doorgedrongen, ook in politiek Den Haag. De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het inkomen. Verdien je meer? Dan krijg je minder kinderopvangtoeslag. Het lijkt heel redelijk en duidelijk. Maar de gevolgen, vooral voor werkende vrouwen, zijn groot en gaan de emancipatie tegen. Veel ouders kiezen ervoor om minder te werken. In veel gevallen stopt een van de ouders om voor de kinderen te zorgen, vaak toch de vrouw. De hogere inkomens betalen in verhouding het meest. En deze groep wordt nu extra hard aangepakt in 2013 door de nieuwe bezuinigingsmaatregelen. Gjalt Jellesma van Boink, belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, is boos en vindt de maatregelen volstrekt onredelijk. De toeslag voor het eerste kind in de kinderopvang wordt afgebouwd vanaf een gezamenlijk inkomen van € 82.000,-, meldt RTL nieuws. Heijsa vreest dat ook deze groep minder gaat werken of een alternatief gaat zoeken voor de kinderopvang. Het was ooit de bedoeling dat de werkgevers, belastingdienst en de ouders de kosten van de opvang zouden delen. Allemaal een derde deel. Dit bezuinigingsvoornemen maakt korte metten met deze verdeling. Alle kosten voor de ‘betere verdieners’. Heijsa is het eens met dhr. Jellesma, dit is onredelijk.

Lees het interview met Gjalt Jellesma bij BNR

 

 

Actueel binnen de sector