Boete voor peuter met taalachterstand

Peuters met een taalachterstand moeten naar de voorschool. Houden de ouders de kinderen thuis? Dan kunnen ze een boete krijgen. Althans, dat stond onlangs in de Volkskrant. De initiatienemer is wethouder Asscher (educatie) van Amsterdam. Maar is het niet zo dat juist dit soort gezinnen een kleiner bestedingsinkomen hebben dan een gemiddeld gezin? Moeten deze mensen dan financieel worden gestraft? Is het dan niet mogelijk om juist deze ouders te overtuigen van het belang van een goede taalontwikkeling en de voorschool als prima leeromgeving? Kan er niet extra worden ingezet op de wijkfelicitatiediensten die bij gezinnen op bezoek gaan waarvan een inwonend kind de leeftijd van 2 nadert? Heijsa vindt van wel. Taalachterstanden bestrijdt je niet met boetes, wel met een gerichte en succesvolle aanpak.

Actueel binnen de sector