';

Vakantiescholen

Vakantiescholen worden steeds meer een onderdeel van het schoolcurriculum, in Rotterdam als onderdeel van “Beter Presteren”. Steeds meer basisscholen, middelbare scholen en ROC’s organiseren scholen in de vakantie om eventuele achterstanden van leerlingen weg te werken en/of in te lopen.

Heijsa helpt scholen bij het opzetten van hun vakantiescholen en het vinden van samenwerkingspartners. Heijsa kan al het organisatorisch en procesmatig werk uit handen nemen. Ook kan Heijsa de leerkrachten begeleiden bij het opzetten van een schoolprogramma, de leerlingen werven, oudergesprekken voeren en het programma ontwikkelen. Tevens kan Heijsa de coördinatietaken op zich nemen bij het opzetten van wijkgerichte vakantiescholen waarbij verschillende scholen betrokken zijn.

[Download niet gevonden]