';

Starten kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang (BSO)

Wilt u uw eigen kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang (bso) of gastouderopvang starten? En wilt u advies met een steuntje in de rug? Dan bent u bij Heijsa Kwaliteitsmanagement, Organisatie & Advies in goede handen. Wij ontzorgen u van begin tot eind. 

Droomt u van een eigen kinderdagverblijf? Heijsa kan u helpen om deze droom te verwezenlijken. Wij zorgen ervoor dat uw kinderdagverblijf voldoet aan alle domeinen zoals de wet kinderopvang (IKK) deze voorschrijft. Zo kunt u snel starten met uw kinderdagverblijf:

 

Ouders

Starten kinderdagverblijf: Ouders zijn uw partner in de opvoeding. Daarom bent u verplicht om ouders goed te informeren over het beleid van uw kinderdagverblijf. Heijsa adviseert u graag over de mogelijkheden. Zo kan Heijsa aantrekkelijke informatieboekjes of brochures maken voor uw ouders. Ook kunnen we uw website ontwikkelen en vullen met content.

  Terug naar boven

Personeel

Starten kinderdagverblijf: Volgens de wet kinderopvang (IKK) moet het personeel van een kindercentrum aan diverse kwalificatie- en taaleisen voldoen. Meer informatie kunt u ook lezen op www.rijksoverheid.nl. Het is niet altijd gemakkelijk om goede en gekwalificeerde pedagogisch medewerkers te vinden. Heijsa kan – samen met u – een profiel maken voor het vinden van de juiste medewerker en u helpen bij de werving.

  Terug naar boven

Pedagogisch beleidsmedewerker en coach

Zoekt u een bevlogen en ervaren pedagogisch beleidsmedewerker en/of een pedagogische coach? Dan bent u in goede handen bij Heijsa.

  Terug naar boven

Veiligheids- & gezondheidsbeleid

Starten kinderdagverblijf: De wet kinderopvang schrijft voor dat elke kinderopvang/peuterspeelzaal organisatie een stevig beleid Veiligheid en Gezondheid moet hebben. Heijsa kan u begeleiden bij het schrijven, implementeren en verankeren van dit beleid in uw organisatie. Ook kan Heijsa de daarbij behorende protocollen en regels schrijven en implementeren in uw organisatie.

  • Risico-inventarisaties – U bent niet verplicht om de methode van consument en veiligheid te gebruiken. Ook niet de Risicomonitor. Met hulp van Heijsa kunt u uw eigen risico-inventariesatiemethode ontwikkelen welke bij uw organisatie past. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de inventarisatie een middel word om uw organisatie veilig en gezond te houden en is geen doel op zich. In deze methode kunt u ook aangeven wat U belangrijk vindt en wat UW personeel moet uitdragen naar ouders, kinderen, eventuele opdrachtgever(s) en de GGD.
  • ActieplannenNaar aanleiding van de risico inventarisaties moeten er actieplannen worden gemaakt. Heijsa kan helpen bij het opstellen van realistische en haalbare actieplannen welke ingebed kunnen worden in de dagelijkse gang van zaken.
  • Veiligheidsverslag Hoe zorgt u en uw personeel ervoor dat uw organisatie gezond en veilig is voor uw medewerkers en kinderen? Welke stappen volgt u? Wat heeft u op papier staan? Wanneer en hoe evalueert u? Wat doet u met uw ongevallenregistratieformulieren? Heijsa helpt uw verslag te schrijven zodat het een overzicht wordt van al uw inspanningen ten aanzien van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
  • Voorcontrole (net als de ggd) – Nog voordat de GGD langskomt, kan Heijsa uw verblijf bezoeken en een voorcontrole houden. Zo is uw organisatie goed voorbereid op de komst van de GGD.
  • Training personeel ten aanzien van veiligheids- en gezondheidsbeleidNaar wens van de opdrachtgever kan het personeel begeleid worden bij het inventariseren van alle (mogelijke) risico’s op de zaal. Ook is het mogelijk dat het personeel ‘on the job’ getraind worden om de inventarisatie en actieplan uiteindelijk zelfstandig te kunnen maken.

 Terug naar boven

Accommodatie en inrichting

Starten kinderdagverblijf: De accommodatie waar de kinderen in worden opgevangen dient aan diverse wettelijke eisen te voldoen. Zo moet de binnen- en buitenruimte voldoende m2 hebben voor het aantal kinderen, de slaapruimtes moeten geschikt zijn, er moeten ventilatiepunten zijn , brandveiligheid moet op orde zijn enz. Ook de inrichting moet voldoen aan de behoeftes van de kinderen. Daarnaast moet er voldoende (speel)materiaal zijn die de opgevangen kinderen uitdaagt. Heijsa kan u ondersteunen bij het zoeken van de juiste accommodatie en het inrichten van de ruimtes.

  Terug naar boven

Groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio

Starten kinderdagverblijf: Het aantal beroepskrachten op het aantal aanwezige kinderen moet in orde zijn. Elk kind heeft ‘recht’ op een – volgens de wet geformuleerde – stukje ruimte. En een beroepskracht mag maximaal een x- aantal kinderen begeleiden, welke ook afhankelijk is van de leeftijd van de kinderen (bij baby’s gelden er andere regels). Zie ook de rekentool www.1ratio.nl 

  Terug naar boven

Pedagogisch beleid en praktijk

Starten kinderdagverblijf: Elk kindercentrum moet een pedagogisch beleidsplan hebben. In het plan staan een aantal verplichte onderwerpen beschreven zoals de vier pedagogische doelen waarop de wet kinderopvang is gebaseerd:

  • het bieden van emotionele veiligheid
  • het bevorderen van de persoonlijke competentie
  • het bevorderen van de sociale competentie
  • het bevorderen van de morele competentie, de overdracht van normen en waarden.

U maakt het beleidsplan vóórdat uw zich registreert in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). 

De vertaling van het pedagogisch beleidsplan voor de werkvloer wordt gemaakt in een pedagogisch werkplan. Heijsa kan voor u zowel een pedagogisch beleidsplan als een –werkplan opstellen. Desgewenst kan zij het personeel begeleiden in het maken van een unieke werkplan wat echt werkt in de praktijk.

  Terug naar boven

Klachten

Starten kinderdagverblijf: Hoe gaat u in uw organisatie om met klachten van ouders? Heeft u de klachtenprocedure ook opgeschreven en gedeeld met uw ouders? Door een degelijke en duidelijke procedure op te stellen, kunt u snel zijn bij het oplossen van een klacht. Heijsa kan uw klachtenbeleid voor u op papier zetten.

Terug naar boven

Vier-ogenprincipe

Starten kinderdagverblijf: Vanaf 1 juli 2013 is de nieuwe wet “Vier-ogenprincipe” ingetreden. Alle kinderdagverblijven moeten dan minimaal vier ogen/oren in de buurt hebben van kinderen. Hoe de kinderdagverblijven dit in de praktijk gaan regelen is aan hen. Heijsa Advies denkt graag mee met kinderdagverblijven om deze principe handen en voeten te geven in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van (meer) glaswerk, open deuren, camera’s e/o babyfoons etc. Overigens geldt deze “Vier-ogenprincipe” niet voor buitenschoolse opvang (bso) en gastouders.

 Terug naar boven