';

Deskundigheidsbevordering

Trainingen, workshops, beleidsdagen. Wilt u dat uw personeel zich blijft ontwikkelen? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al een scholingsplan in de kast liggen.

Heijsa kan u helpen uw deskundigheidsbevordering nog beter te organiseren en te professionaliseren. Hierbij is het belangrijk om een rode draad te ontwikkelen waaromheen de scholing wordt georganiseerd. Heeft u voor 2012 op stapel dat uw medewerkers klantgerichter moeten werken, dan is dat uw rode lijn. Daaromheen kunt u thema’s communicatie, meldcode huiselijk geweld, omgang met ouders, beroepshouding, werving nieuwe kinderen etc. organiseren.

De deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten worden niet los van elkaar gezien maar hebben logische raakvlakken met een volgend onderwerp of thema. Voor uw medewerkers is het ook duidelijk wat er gebeurt en wat de bedoeling is. Hierdoor vergroot u de intrinsieke motivatie van uw personeel.

Heijsa kan diverse workshops en op maat gemaakte trainingen aanbieden voor uw personeel.