Testimonials

Onze tevreden klanten

Stephan Leewis

De samenwerking met mevr. Sayin verliep zeer voorspoedig.  Als hoofdverantwoordelijke had ze o.a. de taken om vergaderingen te organiseren en te begeleiden, een alle uitvoerende taken uit te werken en dit tijdens de vergadering goed te kunnen indelen in het traject. Deze werkzaamheden werden goed uitgevoerd. Mevr. Sayin nam haar verantwoordelijkheid erg serieus. Het was achteraf gezien wel goed geweest dat er met een frisse kijk naar het project werd gekeken.

De vergaderingen waren altijd zeer goed geregeld. De taken waren uitgebreid uitgewerkt smart geformuleerd. Mevr. Sayin heeft ook een bepaalde structuur achter gelaten voor het jaarlijkse project waar nu nog verder mee gewerkt wordt. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de omschrijvingen van bepaalde activiteiten maar ook de organisatie is steviger neergezet. Er is eigenlijk met een objectieve manier gekeken van hoe de organisatie was toen der tijd en wat er aan verbetert kon worden. Hierdoor is er een frisse wind door de organisatie gegaan en is de organisatie op zichzelf professioneler geworden.

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

  • De vergaderingen;
  • De urgente taken werden concreet uitgewerkt:
    • Evacuatieplan
    • Ziekte 
    • Het noteren van gemaakte afspraken en deze tegelijk smart te kunnen formuleren;
  • Evaluaties
  • Hiërarchie

 

De vergaderingen waren altijd goed geregeld. Het tijdstip en de locatie waar de vergadering zich plaatsvond waren altijd zeer op tijd bekend. Tijdens de vergaderingen zelf heeft mevr. Sayin altijd zo goed mogelijk haar functie als voorzitter uitgevoerd.  Er waren naar mijn weten voordat mevr. Sayin tot eindverantwoordelijke werd benoemd geen duidelijke afspraken over wat te doen bij ongeregeldheden.  Deze zijn toen op dat moment goed uitgewerkt en het plan wat toen is geschreven is nog steeds van toepassing.

Ook de hiërarchie is veranderd tijdens de aanwezigheid van mevr. Sayin het project is van één groot project verdeeld in twee middelgrote projecten. Hierbij heeft ze ook wat meer verantwoordelijkheid gelegd bij haar medecollega’s. Dit is tevens altijd in overleg gedaan. Dit wordt nu nog steeds toegepast omdat dit goed uitpakte en hier iedereen positief over gestemd was.

Wat betreft tijdens het project was mevr. Sayin altijd erg attent naar haar collega’s toe en probeerden ze iedereen altijd te helpen waarbij dit nodig was. Ook op momenten waarbij het project even stil kwam te liggen nam mevr. Sayin hierbij het initiatief om het werk op te  pakken.

Een goede/minder goede eigenschap is dat ze zichzelf voorbij kan streven. Tijdens het project waren er momenten waarbij collega’s haar wel moesten afremmen. Dit kwam dan mede doordat ze het project perfect wilden afronden en iedereen wilde helpen waarbij nodig maar zichzelf soms vergat.

 

Conclusie: 

Ik kan terugkijken met een prettige samenwerking met mevr. Sayin. Ik denk dat iedereen hiervan heeft geleerd en blij kan zijn met de rode draad die mevr. Sayin heeft achtergelaten in de jaren dat ze actief was voor dit project.

 

Aktueel binnen de sector