Verschillen kinderopvang en peuterspeelzaal worden kleiner

Eind 2013 berichtte minister Asscher al dat de verschillen en onderscheid in kinderopvang en peuterspeelzaal zouden verdwijnen. Vanaf 2015 moeten het aantal medewerkers op de peutergroepen (2-3-jarigen) overal het zelfde zijn. Dit aantal wordt gelijk. Het vierogenprincipe gaat ook gelden voor peuterspeelzalen. Opmerkelijk, want deze regel geldt niet voor het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd 2 medewerkers en/of volwassenen kunnen meekijken of meeluisteren met de groepen. Op dit moment geldt het alleen nog voor de kinderopvang. Verschillen kinderopvang en peuterspeelzaal worden kleiner, zo ook het onderscheid. 

Meer lezen? Klik dan hier

Actueel binnen de sector