Positie ouders in de kinderopvang moet sterker

De positie van ouders in de kinderopvang moet sterker worden

Het adviesrecht van ouders op kwaliteit moet verstevigd worden. Ouders moeten een grotere betrokkenheid krijgen bij de GGD-inspecties. Minister Asscher maakt zich al jaren sterk voor de ouders wiens kinderen gebruik maken van kinderopvang. Tijdens rondetafelgesprekken die Boink, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, gaat organiseren, worden ouders en leden van oudercommissies bijgepraat over de ontwikkelingen. De voornemens van minister Asscher zijn nog niet in een duidelijk vat gegoten. Het is nog onbekend hoe de uitvoering zal verlopen. Het voorstel dat in het eerste kwartaal van 2014 ingediend zou worden, is er dan ook nog niet.

Meer lezen? Klik dan hier. 

Actueel binnen de sector