Testimonials

Vigdis van der Giesen

Directeur, Stichting Disck Peuter & Co

Gülay heeft bijna drie jaar gewerkt bij Disck Peuter & Co in de functie van kwaliteitsmanager. Daarbij heb ik haar leren kennen als een ambitieuze, professionele, resultaatgerichte en gedreven collega. Ze werkt hard, is accuraat en neemt geen genoegen met half werk.

 

Enkele prestaties in de periode bij ons:

  • organisatie van de conferentie huiselijk geweld;
  • de opzet van de kwaliteitsmappen inclusief kwaliteitscyclus;
  • Peagogisch beleidsplan / ouderboekje;
  • Opzet, uitvoering en analyse klanttevredenheidsonderzoek;
  • Aandacht voor pedagogisch handelen op de groepen door leidsters (groepsobservaties, terugkoppeling naar medewerker / management);
  • Professionalisering van het aanbod deskundigheidsbevordering;
  • Beleid rondom veiligheid en gezondheid.