maximum uurprijs kinderopvang

De maximum uurprijs kinderopvang gaat in 2019 omhoog. Als gevolg van de kwaliteitsverbeteringen van IKK en de indexering, is het aannemelijk dat de uurprijs voor dagopvang overal verhoogd word. De overheid vindt het belangrijk om ouders te ondersteunen met kinderopvang, zodat arbeid en zorg voor jonge kinderen gecombineerd kan worden. Daarom investeert de overheid in 2019 €248 miljoen in de verhoging van de kinderopvangtoeslag. De maximum uurprijs kinderopvang voor de dagopvang is vastgesteld op € 8,02 per uur. 

Aangezien de beroepskracht-kindratio (BKR) voor de BSO van 10 naar 12* gaat, wordt de maximum uurprijs voor de BSO verlaagd naar € 6,89. Voor de maximum uurprijs in de gastouderopvang vindt alleen indexatie plaats en bedraagt daarmee € 6,15 in 2019. 

Daarnaast verhoogt de overheid de percentages voor de kinderopvangtoeslag in 2019. Dit verhoogde toeslagpercentage wordt vergoed over het uurtarief dat ouders voor kinderopvang betalen tot de maximum uurprijs. 

* De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. De BKR voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar blijft 1 op 10. Voor verticale groepen van 4 tot 13 jaar geldt een BKR van 1 op 11. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de groepssamenstellingen en de maximale groepsgrootte. Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind van 3 jaar.

Download voor meer informatie en de geldende percentages deze algemene maatregel van bestuur (AMVB):

AMvB maximum uurprijs en percentages kinderopvangtoeslag 2019
Actueel binnen de sector