internetconsultatie wijziging wet Kinderopvang

WETSVOORSTEL WET KINDEROPVANG ALS INTERNETCONSULTATIE VRIJGEGEVEN

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een internetconsultatie vrijgegeven over aanstaande wijzigingen van de Wet Kinderopvang. Hierin kunnen geïnteresseerden het wetsvoorstel inzien en hierop reageren. Het wetsvoorstel dat nu is vrijgegeven is een opmaat naar de definitieve maatregelen die uit het traject Het Nieuwe Toezicht en herijking kwaliteitseisen naar voren zullen komen. Dat meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op drie hoofdonderwerpen. Het eerste is het opnemen van pedagogische doelen als eerste stap in Het Nieuwe Toezicht. Het tweede is het mogelijk maken van lagere wetgeving voor het stellen van nadere regels rondom pedagogische kwaliteit. Tot slot het verhelderen van regels rondom het sluiten van een locatie voor kinderopvang of gastouderbureau.

Het wetsvoorstel kan ingekeken worden via www.internetconsultatie.nl hier kan er ook op gereageerd worden.

 

Actueel binnen de sector