';

Ervaringen

 • Financieel administrateur A
 • Slaapwacht/planner en coördinator Maliebaan Utrecht
 • Begeleider taalkundige vaardigheden “Babbeldoos”
 • Cursusorganisator inburgering Rotterdam
 • Projectleider Inburgering Roosendaal
 • Coördinator / trainer Meer cultuur in bestuur
 • Medewerker Communicatie en Marketing
 • Medewerker Preventie financieel problematiek
 • Ontwikkelen en verzorgen budgetteringsworkshops
 • Coördinator PR & Communicatie
 • Coördinator Talentenbank zilveren kracht & maatschappelijke stages
 • Manager kwaliteitszorg
 • Opzet van mentoraat- en huiswerkbegeleidingsprojecten
 • Voorlichter ouders
 • Ontwikkeling en leiding klanttevredenheidsonderzoek
 • Trainer communicatie en sova aan Somalische jongeren
 • Hoofdleidster kinderkamp Rotterdam
 • Stagemakelaar
 • Organiseren van de conferentie ‘er is iets niet pluis’ (inhoudelijk)*
 • Bouwen en ontwikkelen website: www.kdv-demaan.nl
 • Herschrijven pedagogisch beleidsplan KDV de Maan
 • Ontwikkeling huisstijl KDV de Maan
 • Organiseren en coördineren van twee wijkvakantiescholen in IJsselmonde i.o.v. deelgemeente IJsselmonde 
 • Ontwikkelen training sollicitatievaardigheden voor West@werk, project Vlaardigen
 • Geven van training sollicitatievaardigheden voor West@werk Vlaardingen
 • Geven van kwaliteitstraining aan de job pedagogische medewerkers Kindercentrum Deshan’s Care (risico inventarisatie gezondheid en veiligheid)
 • Schrijven van pedagogisch beleidsplan BSO Goudseweg, risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid, opstellen van huis- en gedragsregels ouders, kinderen en medewerkers

Redactiewerkzaamheden

* Onder auspiciën van Disck peuter & co / Hefgroep

Klik hier voor de Portolio