';

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor veel organisaties zoals scholen, besturen, kinderdagverblijven etc., een belangrijke samenwerkingspartner in de opvoeding.

Het is een gegeven dat hoe meer ouders betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kinderen, des te beter de kinderen presteren. Ook is het helaas een gegeven dat sommige organisaties  moeite hebben om ouders nauwer te betrekken bij hun activiteiten. Hierdoor is het vaak lastig voor de organisatie om te onderzoeken wat de verwachtingen zijn van de ouder. Vervolgens kan er onderzocht worden of de ouder tevreden is over het aanbod. Heijsa kan een quickscan maken van uw inspanningen ten aanzien van ouderbetrokkenheid. Heijsa adviseert u vervolgens over een nieuwe aanpak. Dan wordt het een kwestie van leren van de huidige situatie en vertrouwen hebben in een nieuwe aanpak.