Mariska Mouwen

Ik heb Gülay leren kennen nadat we met onze organisatie ruim een jaar bezig zijn geweest om ons IKC (Integraal Kindcentrum; school én BSO in één organisatie) goedgekeurd te krijgen door de GGD/Gemeente Rotterdam. Dit wilde steeds maar niet lukken tot we uiteindelijk via via de aanbeveling kregen om met Gülay te gaan praten. Zij kwam vanaf het begin zeer ervaren en professioneel over en we hadden er vertrouwen in dat zij ons kon helpen met deze lastige case. Het was een behoorlijk pittig traject, waarbij we het hele team én ouders hebben meegenomen in een aangepaste visie, nieuw beleid etc. etc. Maar met een positief resultaat, want uiteindelijk zijn we nu een goedgekeurde BSO en ook bij het verrassingsbezoek van de GGD was er niets dan lof. Dus dank je wel Gülay, dat je de uitdaging met ons bent aangegaan!

Mariska Mouwen
Directeur Vivere Democratisch Onderwijs

 

Sarah Vermeulen

Met Gülay werken is net een wake up call, ze duwt je de juiste richting op. Ze is iemand die geen onzin verkoopt, maar een manier van  benaderen heeft wat fijn is en tips geeft dat je zegt: “O ja, zo kan het ook.” Haar stijl van werken is duidelijk en helder. Het is prettig om met haar samen te werken. Ze heeft een open en vriendelijke houding en zegt wat ze moet zeggen zonder dat het erg is om te horen wat ze te zeggen heeft. Haar taken waren om een nieuwe inventarisatiemethode te implementeren, de acties uit het GGD inspectierapport te vertalen naar de werkvloer, de protocollen makkelijk leesbaar te maken en te koppelen aan de juiste maatregel uit de risico-inventarisatie en actieplan. We kunnen verder op dezelfde manier die zij neergezet heeft en hanteerbaar is. Ze heeft alles weer op de juiste rails gezet zeg maar! 

Erwin Wesenhagen

Ik heb Gülay leren kennen als een enthousiaste, positief gedreven, professionele en doortastende persoonlijkheid, die anderen weet aan te sporen en te enthousiasmeren, en mee weet te nemen in een zelfde richting met een positief resultaat als gevolg.

Hülya Ay

Wij zijn de eerste klanten geweest van Heijsa. Dan is het best spannend wat er gaat gebeuren en in welk proces je stapt. Heijsa heeft voor ons een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld en het pedagogisch beleidsplan herschreven. Binnen twee maanden was onze nieuwe website online, inclusief het pedagogisch beleidsplan en de nieuwe huisstijl. Gülay houdt zich aan haar afspraken, reageert snel op vragen en emails en komt met ideeën. We zijn supertevreden over het resultaat. Ons logo is erg mooi geworden en we krijgen veel complimenten van samenwerkingspartners en klanten. Heijsa heeft dan elke cent van deze opdracht verdiend. Voor Heijsa heb ik ook een tip, de deadline voor de oplevering van de opdracht is doorgaans erg belangrijk voor de klant. Gülay bewaakte deze deadline erg goed maar ook een beetje strak. Mijn advies is daarom een stukje flexibiliteit wat betreft de deadline.”

Pieter Jansen

Ik heb Gülay voorgedragen als coördinator van de vakantiescholen in de wijken Beverwaard en IJsselmonde Noord in de zomer van 2012. Geen gemakkelijke klus, maar zij is daar volledig en met veel waardering in geslaagd. Gülay heeft bewezen over een groot organisatievermogen te beschikken, waar te maken wat ze beloofd maar vooral gezien de aard van de opdracht een enthousiaste gesprekspartner blijkt te zijn voor kinderen, ouders, leerkrachten, basisschooldirecteuren en medewerkers van de deelgemeente IJsselmonde. Daarbij heeft ze ook een uitstekende evaluatie verzorgd waardoor een volgende uitvoering alleen maar beter kan verlopen.

Jessie da Silva

Ik ken Gülay als hoofdleiding van het kinderkamp. Toen ik voor het eerst als begeleider mee ging, dacht ik: ‘Wow, best pittig.” Anderzijds was het een superervaring, omdat het kamp tot in de puntjes georganiseerd was. Door de juiste ondersteuning te bieden op momenten waarop het even moeilijk was, hield Gulay mij binnenboord en dat zorgde ervoor dat ik er het jaar erna gewoon weer bij was.

Gülay is energiek en levendig. Een sociaal persoon, die behalve ondernemend ook vol passie is. Iemand die houdt van aanpakken en zich goed kan verplaatsen in anderen, maar haar meerwaarde ligt vooral in haar deskundigheid en ervaring met grote projecten. Zij is dan degene die structuur aanbrengt en grote hoeveelheden werk behapbaar maakt.

Vaak zijn mensen of een teamplayer of juist heel krachtig als individu. Gulay beschikt over een mooie combinatie van deze eigenschappen. Zij is het type dat ervoor zorgt dat een groep in zijn geheel beter gaat presteren!

 

Stephan Leewis

De samenwerking met mevr. Sayin verliep zeer voorspoedig.  Als hoofdverantwoordelijke had ze o.a. de taken om vergaderingen te organiseren en te begeleiden, een alle uitvoerende taken uit te werken en dit tijdens de vergadering goed te kunnen indelen in het traject. Deze werkzaamheden werden goed uitgevoerd. Mevr. Sayin nam haar verantwoordelijkheid erg serieus. Het was achteraf gezien wel goed geweest dat er met een frisse kijk naar het project werd gekeken.

De vergaderingen waren altijd zeer goed geregeld. De taken waren uitgebreid uitgewerkt smart geformuleerd. Mevr. Sayin heeft ook een bepaalde structuur achter gelaten voor het jaarlijkse project waar nu nog verder mee gewerkt wordt. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan de omschrijvingen van bepaalde activiteiten maar ook de organisatie is steviger neergezet. Er is eigenlijk met een objectieve manier gekeken van hoe de organisatie was toen der tijd en wat er aan verbetert kon worden. Hierdoor is er een frisse wind door de organisatie gegaan en is de organisatie op zichzelf professioneler geworden.

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

  • De vergaderingen;
  • De urgente taken werden concreet uitgewerkt:
    • Evacuatieplan
    • Ziekte 
    • Het noteren van gemaakte afspraken en deze tegelijk smart te kunnen formuleren;
  • Evaluaties
  • Hiërarchie

 

De vergaderingen waren altijd goed geregeld. Het tijdstip en de locatie waar de vergadering zich plaatsvond waren altijd zeer op tijd bekend. Tijdens de vergaderingen zelf heeft mevr. Sayin altijd zo goed mogelijk haar functie als voorzitter uitgevoerd.  Er waren naar mijn weten voordat mevr. Sayin tot eindverantwoordelijke werd benoemd geen duidelijke afspraken over wat te doen bij ongeregeldheden.  Deze zijn toen op dat moment goed uitgewerkt en het plan wat toen is geschreven is nog steeds van toepassing.

Ook de hiërarchie is veranderd tijdens de aanwezigheid van mevr. Sayin het project is van één groot project verdeeld in twee middelgrote projecten. Hierbij heeft ze ook wat meer verantwoordelijkheid gelegd bij haar medecollega’s. Dit is tevens altijd in overleg gedaan. Dit wordt nu nog steeds toegepast omdat dit goed uitpakte en hier iedereen positief over gestemd was.

Wat betreft tijdens het project was mevr. Sayin altijd erg attent naar haar collega’s toe en probeerden ze iedereen altijd te helpen waarbij dit nodig was. Ook op momenten waarbij het project even stil kwam te liggen nam mevr. Sayin hierbij het initiatief om het werk op te  pakken.

Een goede/minder goede eigenschap is dat ze zichzelf voorbij kan streven. Tijdens het project waren er momenten waarbij collega’s haar wel moesten afremmen. Dit kwam dan mede doordat ze het project perfect wilden afronden en iedereen wilde helpen waarbij nodig maar zichzelf soms vergat.

 

Conclusie: 

Ik kan terugkijken met een prettige samenwerking met mevr. Sayin. Ik denk dat iedereen hiervan heeft geleerd en blij kan zijn met de rode draad die mevr. Sayin heeft achtergelaten in de jaren dat ze actief was voor dit project.

 

Martin Nieuwenhuize

De stichting heeft tot doel om kinderen waarvan de ouders en of verzorgers geen of  weinig financiële middelen hebben een week vakantie te geven in de zomervakantie van de basisschool.

Gülay is gedurende zo ongeveer negen jaar vrijwilliger geweest bij de Stichting Kinderkampen Rotterdam. In de eerste jaren heeft zij meegedraaid als groepsleiding bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Zij is vanaf het begin altijd zeer betrokken geweest met de organisatie en het voorbereiden en uitvoeren van de kampweek. Ook als collega is het altijd zeer plezierig samenwerken geweest. In de laatste drie jaar heeft Gülay gefunctioneerd als Hoofdleiding van de kampgroep en deed zij al het voorbereidende werk, zat zij de voorbereidende vergaderingen voor en zorgde zij ervoor dat er weer een groep van 16 vrijwilligers klaar stond om de kampweek te draaien.  

Het vinden en motiveren van nieuwe mensen vraagt altijd veel energie maar het is haar keer op keer gelukt, er draaien nu nog steeds vrijwilligers mee uit haar tijd. Het is Gülay altijd goed gelukt om op gelijke voet plezierig met mensen samen te werken en om de 16 vrijwilligers klaar te stomen als team voordat de week begon. Ook heeft Gülay altijd een goed draaiboek met allerlei schema’s weten te maken voor een week zoals wij deze organiseren en was alles tot op de komma voorbereid en vast gelegd zodat een ieder van de leiding groep wist wat er van haar of hem werd verlangt, ook dit is erg belangrijk voor een goed en vlot verloop van de week.

Kortom Gülay is altijd een prettige collega geweest om mee samen te werken en het was jammer om afscheid van haar te moeten nemen drie jaar geleden. 

Mensen zoals Gülay met oog voor organisatie en motivatie en die dit ook nog als vrijwilliger willen doen zijn moeilijk te vinden.

Eric Dijkhuizen

Gülay Sayin is niet de eerste de beste. Als u voor samenwerking met haar kiest, haalt u een gedreven en zeer gemotiveerde organisatiedeskundige in huis. Iemand die weet wat ze doet en doet wat ze weet. En dat is veel want zij heeft inmiddels een hoop ervaring bij complexe organisaties opgedaan. Gülay Sayin praat u niet naar de mond, maar geeft u een onafhankelijk advies, waar uw organisatie mee vooruit kan.

Probeer eens wat anders dan de geijkte adviesbureaus, kies voor Gülay Sayin!

Petter Raalte

Met Gülay heb ik gewerkt aan diverse interculturele projecten, waarbij de opdrachtgever veelal gemeentelijke diensten waren. Gülay heeft als projectleider van die projecten altijd oog gehad voor de kwaliteit van, en de deelnemers aan, deze projecten.
Gülay is niet snel tevreden en zal niet schromen om gefundeerd haar mening met je te delen. Dat is een plezierige eigenschap maar ook één die erg belangrijk is binnen kwaliteitstmanagement.