';
';
';
';
';
';
';
';
';
';

Kindcentrum De Groene Tuin

In 2018 heeft Heijsa Kwaliteitsmanagement het complete kwaliteitsbeleid op het gebied van pedagogiek, veiligheid en gezondheid herschreven en getoetst aan de wet kinderopvang. Daarbij heeft Heijsa een nieuwe BSO locatie geïnventariseerd en training op de job gegeven. 

Het Peutercollege

Voor het Peutercollege (zowel in Rotterdam als in Bergen op Zoom) heb ik diverse werkzaamheden verricht bij het verkrijgen en behouden van het LRKP-nummer. Ik heb het team getraind op de wettelijke eisen, op strategische doelen, het vormen van een visie en de vertaling daarvan naar de praktijk. 

Democratische BSO Vivere

Ik heb in 2018 de democratische basisschool Vivere  begeleidt en geadviseerd bij het aanvraagproces voor het LRKP-nummer. Hierbij heb ik nauw samengewerkt met de directie en het team. In juni 2018 hebben zij het nummer verkregen en is de BSO van start gegaan. 

KDV De Sneeuwvlokjes

KDV De Sneeuwvlokjes is een klein kinderdagverblijf in Den Haag. Heijsa heeft in opdracht van de directeur de RiV en RiG uitgevoerd en het pedagogisch beleidsplan opgesteld naar volle tevredenheid van de directie en GGD. 

kwaliteitsmanager SPL

De Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. verzorgt het peuterspeelzaalwerk in Hillegom, Leiden, Lisse en Noordwijk. SPL heeft Heijsa gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opzetten en implementeren van een degelijk kwaliteitsbeleid Veiligheid & Gezondheid. De GGD heeft hiervoor dringend naar verzocht. Heijsa heeft derhalve samen met de kwaliteitsmedewerker alle betrokken documenten herschreven en desbetreffende medewerkers betrokken bij dit proces. Alle werkzaamheden heeft Heijsa op de locaties uitgevoerd. 

Heijsa heeft in opdracht van SPL de volgende werkzaamheden in het kader van kwaliteit uitgevoerd:

Alle werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van de directie en de GGD uitgevoerd. 

West@werk coach en trainer

West@werk was het re-integratieproject van de gemeente Vlaardingen. Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt konden bij West@werk werkervaring opdoen. Daarnaast leerden ze weer werknemersvaardigheden te ontwikkelingen. Voor West@werk heb ik deelnemers begeleid, getraind en gecoacht. Daarnaast heb ik ook werkplekken geacquireerd en deelnemers geplaatst. Later ben ik de werknemers van West@werk gaan coachen op hun werknemersvaardigheden. 

Coöperatie Vlaardingen Werkt

Voor de coöperatie Vlaardingen Werkt heb ik gewerkt als bedrijfsleider. Ik was verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. Mijn taken en werkzaamheden bestonden uit het aansturen van het medewerkersteam zodat het primair proces zonder obstakels door kon gaan. Daarnaast hield ik scherp in de gaten of de deelnemers werkten aan hun (persoonlijke en professionele). Voordat Vlaardingen Werkt een coöperatie werd, toen nog West@Werkt, heb ik jarenlang deelnemers gecoacht en getraind in het kader van re-integratie op de arbeidsmarkt.  

Heijsa heeft in opdracht van de coöperatie Vlaardingen Werkt de volgende werkzaamheden in het kader van kwaliteit uitgevoerd:

KDV Geliefd Rotterdam Zuid

KDV Geliefd is een klein christelijk Kindercentrum met buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf. KDV Geliefd heeft Heijsa gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opzetten van een degelijk kwaliteitsbeleid. De GGD heeft hiervoor in het inspectierapport dringend naar verzocht. Heijsa heeft derhalve alle betrokken documenten herschreven en een nieuwe ervaren manager geworven. Alle werkzaamheden heeft Heijsa op locatie uitgevoerd. 

Heijsa heeft in opdracht van Kindercentrum Geliefde de volgende werkzaamheden in het kader van kwaliteit uitgevoerd:

 

Deelgemeente IJsselmonde

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft een aantal taken en bevoegdheden overgedragen aan het bestuur van de deelgemeente. Deze hebben onder andere betrekking op wijkveiligheid, verkeer, welzijn etc. etc. In 2012 heeft de deelgemeente IJsselmonde zich ingezet om basisscholen in de deelgemeente ondersteuning te bieden bij het organiseren van vakantiescholen. De vakantiescholen zijn een onderdeel van Beter Presteren welke als doel heeft om de onderwijsresultaten van kinderen in Rotterdam op het gebied van taal en rekenen te verhogen. Ook Pieter Jansen van de KPC Groep is betrokken geweest bij de organisatie van de vakantiescholen.

Heijsa heeft in opdracht van deelgemeente IJsselmonde de vakantiescholen in IJsselmonde georganiseerd en gecoördineerd in 2012:

 

[Download niet gevonden]

Bosman & Vos

Bosman & Vos, opgericht in 1993, is een middelgroot organisatieadviesbureau. Zij werken voor honderden maatschappelijke ondernemingen in de zorg (ouderenzorg, ziekenhuizen, GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGD’en), welzijn (lokaal en provinciaal), goede doelen, NGO’s en lokale overheden.

Heijsa Kwaliteitsmanagement heeft de volgende opdracht voor Bosman & Vos uitgevoerd: