Inspectierapporten

    

Zie hier de rapporten die de GGD gebruikt ter beoordeling van de kwaliteit binnen de kinderopvang.

Inspectierapport dagopvang 0-4 jaar

Overheid wet- en regelgeving

Factsheet_Streng_aan_de_Poort_v_-1.pdf bouwbesluit-nieuwe-kinderopvang-20130124-infoblad-kinderopvang-def.pdf Handreiking-btw-in-de-samenwerking-tussen-Onderwijs-en-Kinderopvang.pdf Heijsa infographic kinderopvangtoeslag PresentatieToezicht-1.pdf InformatiebijeenkomstToezichtImplementatieIKK-websiteversie-1.pdf Afwegingskader Meldcode kijk-op-kinderopvang-onderzoek-overheid-1.pdf 1808-lijst_met_goedgekeurd_scholingsaanbod_werken_met_0-jarigen-1.pdf 180304-overzicht-taaleis-IKK-en-taaleis-vve-1.pdf ontwerpbesluitkwaliteitkinderopvangenpeuterspeelzaalwerk-1.pdf 190620IKKvoormedewerkers_informatieopeenrijtje-1.pdf Modelrapport inspectie toezicht GGD 2022 buitenschoolse opvang Observatie instrument inspectie toezicht GGD 2022 dagopvang

 

Veiligheid en Gezondheid

Basismodelmeldcode-2.pdf Gezondheidsrisicos-in-een-kindercentrum-en-psz-september-2014-1.pdf 1907-EHBO-certificaten-passende-kwalificatie-1.pdf 190620IKKvoormedewerkers_informatieopeenrijtje-1.pdf