';
';
';

Advies

Heijsa Advies adviseert (lokale) overheden op het gebied van diversiteit, interculturele communicatie, aanpak (sub)doelgroepen zoals vluchtelingen, jongeren en vrouwen.

Training

Heijsa biedt ondersteuning bij de organisatie van evenementen, vakantiescholen, vakantie-kampen, beleidsdagen, kortom allerlei soorten activiteiten die van het begin tot het eind goed georganiseerd moeten worden.

Coaching

Heijsa helpt kinderopvangcentra, zoals kinderdagverblijven, bso’s en gastouders, om aan de wettelijke eisen te voldoen.