Kwaliteitsmanagement

Heijsa Kwaliteitsmanagement helpt kinderopvangcentra, zoals kinderdagverblijven, bso’s en gastouders, om aan de wettelijke eisen te voldoen. Startende ondernemers kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van een pedagogisch beleidsplan, het uitvoeren van risico inventarisaties Veiligheid en Gezondheid en het schrijven van alle benodigde protocollen, beleidsplannen, richtlijnen, regels e.d. Zo zorgt u ervoor dat u glansrijk door de GGD inspecties heen komt. Ook kan Heijsa de interne kwaliteit met betrekking tot het pedagogisch aanbod, het personeel, ouderbeleid, inrichting, materiaal en dergelijke verbeteren en bestendigen. Heijsa werkt op de locaties zelf en implementeert de gemaakte afspraken binnen de organsiatie. Wanneer Heijsa klaar is, kan de organisatie weer jaren vooruit. De kennis blijft in de organisatie, er wordt geen afhankelijkheid gecreëerd.

Heijsa Kwaliteitsmanagement inzetten voor: