Advies

Heijsa Advies adviseert (lokale)overheden op het gebied van diversiteit, interculturele communicatie, aanpak (sub)doelgroepen, jongeren, emancipatie, vrijwilligers, achterstandswijken en homoseksualiteit. De adviezen kunnen na persoonlijke gesprekken met respondenten, in de vorm van bijvoorbeeld interviews of groepsgesprekken, schriftelijk en/of mondeling worden gegeven en toegelicht. Heijsa kan naast feitelijke rapportages ook sfeerverslagen maken.

 

Heijsa Advies inzetten voor: