Nieuws

Het werk van de Pedagogisch medewerker is in de afgelopen tien jaar enorm veranderd. Het draait nu allemaal om de kwaliteit van de kinderopvang met de pedagogisch medewerker als belangrijkste kwaliteitspil. Mede gestimuleerd en verplicht door de overheid wordt in de kinderopvangbranche keihard gewerkt om te voldoen aan de nieuwe eisen die de wet kinderopvangLees meer »

  Het kabinet gaat de dienstverlening van de Belastingdienst rond de kinderopvangtoeslag verbeteren zodat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Het aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat daarom niet door. Staatssecretaris Van Ark kondigde dit vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer. DeLees meer »

Heijsa Kwaliteitsmanagement heeft een uniek concept in Nederland. Inburgering en professionele kinderopvang onder één dak. Nieuwkomers, voornamelijk vluchtelingen, moeten inburgeren en hebben vaak in het kader van de gezinshereniging (jonge) kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders niet altijd de weg naar de kinderopvang  kunnen vinden. Daarnaast is een groot deel huiverig om hun kinderen ‘af te staan’ aan vreemden.Lees meer »

Het akkoord IKK leidt tot wijzigingen in de kwaliteitseisen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Hiervoor wordt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gewijzigd. Dit gebeurt door middel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). De invoeringsdatum van de Wet IKK is 1 januari 2018. Imiddels is het bekend dat niet alle wijzigingenLees meer »

Steeds meer peuterspeelzalen vormen zich om naar kinderopvang.  Het aantal geregistreerde peuterspeelzalen is verder afgenomen sinds de rapportage van Buitenhek Management & Consult uit 2016. In maart 2016 waren er nog 2.150 locaties, begin 2017 is dat gedaald naar 1.644 locaties. Dit betekent niet dat deze locaties gesloten zijn. Het overgrote deel staat nu geregistreerdLees meer »

Vanaf 2018 hebben álle Amsterdamse peuters recht op 15 uur per week kinderopvang. Hierbij speelt werk, inkomen of opleidingsniveau van ouders geen rol. De kinderdagverblijven zijn van hoge kwaliteit en gericht op de ontwikkeling van peuters. Peuters met allerlei achtergronden komen elkaar daar tegen en worden zich al op jonge leeftijd bewust van de diverseLees meer »

Kamerlid Yücel van de partij van de arbeid heeft in januari 2017 minister Asscher schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht “Crèche paait ouders” van december 2016.  1 Bent u bekend met het bericht ‘Crèche paait ouders’ van 12 december jl.? Ja. 2 Hoe kijkt u naar de berichtgeving dat kinderopvangorganisaties ouders op dezeLees meer »

Bij meer dan de helft van de Nederlandse kinderopvangverblijven is er reden tot zorg voor toezichthouder GGD. Deze organisaties hebben de veiligheid bijvoorbeeld niet in orde, er staan te weinig leidsters op een groep of er zijn ­serieuze klachten binnengekomen. De kinderopvang in arme buurten scoort daarbij gemiddeld slechter op kwaliteit dan de opvang inLees meer »

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang voor ten hoogste 50% van de openingstijd van een kindercentrum per jaar in de Duitse, Engelse of Franse taal worden aangeboden. De wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die op 21  november 2015 is gepubliceerd (Stb. 2015, 452) treedt t.a.v. de mogelijkheid om meertalige buitenschoolse opvang aanLees meer »

Modelrapporten peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzaal januari 2016 Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de rijksoverheid onder meer regels in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’, ‘het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd.   Om te kunnen beoordelen ofLees meer »